OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU - do pobrania
PODSTAWOWE ZASADY WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO
1. Sprzęt wynajmowany jest na doby prezentowane w cenniku ceny naliczane są w sposób narastający.
2. Wartość najmu zależna jest od czasu najmu - im dłuższy wynajem, tym niższa średniodobowa stawka najmu.
3. Wynajem odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik dostępny na stronie www.
4. Niektóre urządzenia posiadają określony dobowy limit pracy. w takim przypadku za każdą dodatkową godzinę pracy jest naliczana dodatkowa opłata.
5. Istnieje możliwość negocjacji cen.
6. Nie nalicza się opłat za niedzielę i święta. Nie dotyczy to sprzętu typu rusztowania elewacyjne i ogrodzenia budowlane.
7. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu oraz zamówienie lub zlecenie.
8. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę, usługi operatorskie, montaż rusztowań oraz sprzedaż akcesoriów i BHP.
9. Przy pierwszych wynajmach pobierana jest od Najemcy kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia.
10. Przy wynajmie można opłacić dodatkowe ubezpieczenie.
11. Naliczanie czynszu najmu rozpoczyna się w dniu protokolarnego wydania urządzenia do daty protokolarnego zwrotu urządzenia.
12. Wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie, wymagane przepisami polskiego prawa certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania.
13. W przypadku urządzeń tego wymagających, Najemca ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń obsługę operatorską posiadającą niezbędne uprawnienia.
14. Wszystkie maszyny i urządzenia wynajęte z MegaRENT winny być przez Klienta należycie zabezpieczone przed kradzieżą oraz zniszczeniem, a także obsługiwane i wykorzystywane zgodnie z ich DTR.
15. Dokumenty potrzebne przy pierwszym wynajmie:
Spółki Jawne, Komandytowe, Komandytowo-akcyjne, z O.O., S.A.:
- wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy MegaRENT (dokumenty rejestrowe KRS, Regon)
Jednostki budżetowe/samorządowe:
- wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy MegaRENT (dokumenty rejestrowe Regon, KRS)
- zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej/samorządowej
UWAGA: upoważnienie do odbioru sprzętu podpisane przez kierownika jednostki budżetowej/samorządowej
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, Spółki Cywilne:
- dowód osobisty właściciela/wspólnika
- dodatkowo dla sprzętu powyżej 20 000 pln: zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o płaceniu składek ZUS (ZOBOWIĄZANIE DO PRZEDŁOŻENIA ZAŚWIADCZENIA W PRZECIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH)
- umowa Spółki Cywilnej
- wszelkie dokumenty zostaną pobrane przez pracownika firmy MegaRENT [dokumenty rejestrowe: Regon, wypis z CEIDG (wszystkich wspólników)]
UWAGA: pierwszy wynajem wyłącznie przez właściciela
Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do wartości 50 000 pln)
- dokument ze zdjęciem potwierdzającym PESEL
- do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub karta kredytowa
UWAGA: wynajem wyłącznie osobiście
Podmioty zagraniczne:
- dokumenty rejestrowe